شیمی عمومی

تئوری برونشتد و لوری (جلسه دوم)

تئوری برونشتد و لوری

يكي از نظريه هاي اسيد وباز، نظريه لوري – برونشتد (Brønsted–Lowry) است. اين نظريه را در دو مورد بررسي مي كنيم

1-  طبق نظريه اسيد و باز لوري – برونستد، در يك واكنش انتقال پروتون اسيد پروتون داده و به باز مزدوج خود تبديل مي شود. همچنين يك باز پروتون گرفته به اسيد مزدوج خود تبديل خواهد شد. اين مفهوم را در واكنش زير مي بينيم .

HCl(aq)  +  NH3(g)   →    Cl(aq)    +    NH4+(aq)                     

 اسيد مزدوج    +   باز مزدوج   →       باز   +    اسيد

2- يك واكنش اسيد و باز هميشه در جهتي پيشرفت مي كند كه منجر به توليد اسيد و باز ضعيف تر شود. به همين دليل است كه تفكيك يوني اسيدهاي قوي در آب تقريبا كامل است. به عنوان مثال هيدروكلريك اسيد HCl را در نظر مي گيريم. هيدروكلريك اسيد يك اسيد قوي است، پس باز مزدوج آن يعني Cl- باز مزدوج ضعيف آن مي باشد. با يونش اين اسيد در آب اسيد قوي ناپايدار به باز مزدوج ضعيف آن كه پايدار است تبديل مي شود و جهت پيشرفت واكنش به سمت يونش اسيد مي باشد.

HCl(aq)   +    H2O(l)    →     Cl(aq)    +    H3O+(aq)                                                                          

    باز مزدوج ضعيف        →             اسيد قوي

اين پديده در مورد يونش اسيدهاي ضعيف در آب اهميت زيادي دارد. آيا مي توانيد با توجه به آن جهت پيشرفت واكنش را در يونش يك اسيد ضعيف در آب پيش بيني كنيد؟

بررسی تئوری اسید و باز برونشتد و لوری

بررسی دقیقتر و عمقیتر تئوری اسید و باز برونشتد و لوری در معادلات شیمی و بدست آوردن k اسید و k باز در معادلات و همچنین نقش آب در معادلات اسیدی و بازی نظریهٔ اسید-باز برونشتد–لوری یک نظریه پیرامون واکنش اسید و باز است. در سال ۱۹۲۳ به‌طور مستقل توسط یوهانس نیکولاوس برونشتد و توماس مارتین لوری پیشنهاد شد.

مفهوم اساسی این نظریه اینست: وقتی اسید و باز وارد واکنش میشوند، اسید باز مزدوج خود و باز اسید مزدوج خود را تشکیل می‌دهند. این فرایند با تبادل یک پروتون (کاتیون هیدروژن یا +H) صورت می‌پذیرد. تا پیش از این نظریه، نظریهٔ قالب در مجامع علمی نظریه سوانت آرنیوس مطرح شده بود. این نظریه از جامعیت کافی برخوردار نبود. همچنین در توجیه بسیاری از واکنش‌ها ناتوان بود. آرنیوس معتقد بود که اسید ماده‌ای است که در محلول آبی تفکیک شده و یون هیدروژن (+H) تولید می‌کند و باز ماده‌ای است که در محلول آبی تفکیکی شده و یون هیدروکسید (−OH) تولید می‌کند. نظریهٔ برونشتد–لوری شکل تعمیم‌یافته‌ای از نظریه آرنیوس پیرامون اسیدها و بازها است.

محلول آبی:

استیک اسید که یک اسید ضعیف است. یک پروتون (یون هیدروژن که با رنگ سبز مشخص شده) طی واکنش تعادلی به آب می‌دهد تا یون استات و هیدرونیوم تولید شود. در تصویر، رنگ قرمز اتم‌های اکسیژن است. سیاه اتم‌های کربن و سفید اتم‌های هیدروژن را نشان می‌دهد.

در پایان این ویدئو هر کدام از دانشجویان عزیز اگر در مورد این بحث سوال و موردی برای بیان دارند میتوانند در پایین پیج بصورت مکتوب سوالات و پیشنهادات خود را بنویسند در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

امید است که این ویدئو در یادگیری هرچه بهتر شما موثر افتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *